Bränningen genom isen

Isen får inte stopp på bränningen, åtminstone inte om det är tidskriften Bränningen från Söderhamns kust- och skärgårdsförening. Årets första nummer bjuder på matnyttigheter från Söderhamns skärgård.

BranningenOmslagsbilden får en dock att undra vilken storstadshamn som är porträtterad här? Svar: Vallvik.

Fotot är taget en vanlig kväll, den 18 november 2015, utanför Vallviksfabriken i ett romantiskt ljus. Här producerar runt 150 personer cirka 250 000 ton sulfatmassa per år.

Söderhamns kust- och skärgårdsförening är den enda längs hela kuststräckan från Norruppland till Ångermanland, som tillhör riksorganisationen Skärgårdarnas riksförbund (SRF). Det är typsikt mot bakgrund av det så kallade gävlebofisket, som förhindrade bosättning på öarna under hundratals år. Det gör att det även i dag finns väldigt få bofasta öar utan broförbindelse på Hälsingekusten.

I Bränningens ledare tar ordförande Lennart Andersson bland annat upp detta och konstaterar att det bara finns två familjer som är bofasta på en ö i Söderhamns skärgård, som saknar kommunal kollektivtrafik.

Ett av reportagen i Bränningen handlar om båten Vaarman, som träbåtsentusiasten Anders Eriksson, Söderhamn, räddade kvar i kommunen. Vaarman byggdes i Finland 1961 och är en av få bevarade båtar av samma modell, som estländaren Emel Vaarman använde för att rädda baltiska flyktingar under andra världskriget. Han slog sig sedan ner på Storjungfrun och var under många år en av ytterst få bofasta personer i Söderhamns skärgård.

Tidskriften i övrigt innehåller till stor del material inför föreningens årsmöte den 14 mars 2016.

Jörgen Bengtson
Foto: Bengt Haglund/Söderhamns kust- och skärgårdsförening