Mikroplast överallt

Mikroplast från bland annat annan kosmetika finns överallt i haven och naturen.

Sveriges Radions program Vetandets värld pekar i en miniserie om mikroplast på det stora problemet.

MikroplasterMikroplastpartiklar finns överallt i miljön – och fortsätter att öka. Nu finns dock en medvetenhet om problemet och det sker en del för att komma till rätta med problemet. Bilden visar mikroplaster från en skrubbkräm.

– I princip hittar vi mikroplast i alla miljöer där vi tittar efter det i dag. Det är infruset i arktiska isar, i avföring från pälssälar på Antarktis, det finns i hav, sediment och sötvatten. Det är oroande och vi bör agera för att minska tillförseln, säger Marie Löf vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, i SR-inslaget.

Mikroplast och nanoplast – som är än mindre platstpartiklar än mikroplast – finns i alla havsvatten. I havet intar levande organismer plasten, vilket i många fall leder till blockering av eller skada på djurs mag- och tarmkanaler. Riktigt små plastpartiklar kan ta sig in i celler och vävnader och där orsaka inflammation och cellskador.

Mikroplasten är inte bara ett problem till havs, utan också på land. Mikroplasten sprids på åkrar genom slam från reningsverk.

Det finns dock hopp för framtiden. Det har kommit tvättmaskiner med särskilda filter för att minska mängden plastfibrer i sköljvattnet. Regeringen funderar på en lag, som skulle förbjuda mikroplaster i kroppsvårdsprodukter.

Jörgen Bengtson
Foto: Henrik Hamrén, www.skvvf.se