Skärgårdsprojekt från Hälsingland

Sandskär utanför Sandarne har gett upphov till ett Östersjöprojekt för att göra öar i Östersjön miljöneutrala. Bakom projektet står Lennart Andersson i Söderhamn.

Green Island Baltic Sea heter projektet, som omfattar Sverige, Finland och Estland. Projektet ska undersöka hur man kan skapa klimatneutrala och miljövänliga öar. Det innebär bland annat mindre utsläpp av kväve, fosfor och koldioxid samt hantering av energi, transporter och sopor. Projektet ska ”utveckla nya lösningar inom alla områden som påverkar Östersjöns miljö”, säger Green Island Baltic Sea på sin webbplats.

Sex svenska öar är med i projektet, dock ingen i Hälsingland. Upphovet till projektet finns däremot i landskapet. Anledningen till projektet är att fritidsboende på Sandskär ville ha kommunalt vatten.

Frågan hamnade med tiden hos Skärgårdarnas riksförbund (SRF), där Lennart Andersson är aktiv. Han är också ordförande i Söderhamns kust- och skärgårdsförening och mannen bakom Svartsundsrännan. Nu är han en av de ansvariga för projektet Green Island Baltic Sea. I Söderhamns-Kuriren (25/3 2011) beskriver han projektets syfte.

– Målsättningen är att man inte ska påverka vattnet, säger Gunnar Andersson.

– Vi kommer att upprätta en bank med fakta och information, och den kan alla ta del av, säger han och hoppas att kunskap om hur man hanterar avlopp, energi och transporter ska sprida sig till Sandskär och andra öar längs Hälsingekusten.

Projektet har en budget på 12,4 miljoner kronor och kommer att pågå till november 2013. Projektet tar hjälp av andra framgångsrika miljösatsningar på öar, som den på Samsö i Danmark.

Jörgen Bengtson