Ökat statligt skärgårdsstöd

Skärgårdarnas riksförbund (SRF) får ökat statsbidrag. Staten ökar stödet till SRF till 5,1 miljoner kronor 2013–2015.

Regeringen anser att SRF bidrar till attraktivitet och utvecklingskraft i landets skärgårdar.

– Lokal initiativkraft och engagemang är av stor betydelse för att utveckla attraktiva miljöer för både företag, lokalbefolkning och besökare, säger näringsminister Annie Lööf (C).

SRF har fått statligt verksamhetsbidrag sedan 1998.

Beslutet om statsbidrag kommer lämpligt. Den 23 februari har SRF årsstämma.

SRF samlar den bofasta skärgårdsbefolkningen längs Sveriges kuster och i de större insjöarna. SRF består av cirka 15 lokala kust- och ö-föreningar från Koster i väster till Luleå i norr.

SRF arbetar för en åretruntlevande kust- och skärgårdsbygd, driver gemensamma projekt för skärgårdens utveckling, stimulerar erfarenhetsutbyte mellan skärgårdsområden, påverkar politiska beslutsfattare och myndigheter i skärgårdsfrågor samt deltar i internationellt samarbete med andra ö-områden.

Jörgen Bengtson