Ny skärgårdswebb

Skärgårdarnas riksförbund (SRF) har fått en ny webbplats, www.skargardarnasriksforbund.se. SRF samlar den bofasta skärgårdsbefolkningen längs Sveriges kuster och i de större insjöarna. SRF består av cirka 15 lokala kust- och ö-föreningar från Koster i väster till Luleå i norr.

Av historiska skäl är Gästrike-, Hälsinge- och Medelpadskusten dåligt företrädd, eftersom det så kallade gävlebofisket förhindrade framväxten av lokal, bofast befolkning på öarna. Enda förening från dessa tre landskap är Söderhamns kust- och skärgårdsförening, som också organiserat fritidsboende på öarna och permanentboende på fastlandet.

SRF arbetar för en årenruntlevande kust- och skärgårdsbygd, driver gemensamma projekt för skärgårdens utveckling, stimulerar erfarenhetsutbyte mellan skärgårdsområden, påverkar politiska beslutsfattare och myndigheter i skärgårdsfrågor samt deltar i internationellt samarbete med andra ö-områden.

Föreningen ger ut tidskriften ”Vi Skärgårdsbor” fyra gånger per år och ett nyhetsbrev en gång per månad. SRF samarbetar med webbplatsen ”Skärgårdsbryggan”, som bevakar nyheter från skärgården, dock i mycket begränsad omfattning vad som händer längs Gästriklands, Hälsinglands och Medelpads kuster.

Jörgen Bengtson