Hopp för fiskarna
på Hälsingekusten

Fisket på Hälsingekusten har tappat folk och fisk under många år. För ett år sedan skickade yrkesfiskaren Karl-Åke Wallin, Stocka, ut ett nödrop: Hjälp oss. Vi är snart inga fiskare kvar.

Nu har ett projekt startat, Kustfiskarelyftet, för att rädda det småskaliga fisket i Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ångermanland. Bakom projektet står Nordanstigs kommun, som i september 2017 ansökte om pengar från Leader Gästrikebygden och Leader Mittland plus.

Stocka är ett av många fiskelägen på Hälsingekusten, som tidigare hade en blomstrande fiskeverksamhet. I dag finns det bara en yrkesfiskare kvar i området, Karl-Åke Wallin. Han har sett hur fisket – och fiskarna – minskat år för år.

I fjol tog han därför kontakt med Nordanstigs kommun och vädjade om hjälp.

– Görs inget är vi snart inga fiskare kvar efter Hälsingekusten, löd hans budskap.

Ingeli Gagner och Hans-Åke Oxelhöjd, näringsutvecklare respektive samutvecklingschef i Nordanstigs kommun, insåg allvaret och tillsatte en projektgrupp.

– Det skulle vara en katastrof för kustsamhällena om fiskenäringen försvann, säger Ingeli Gagner till Hudiksvalls Tidning.

Nu arbetar projektet Kustfiskarelyftet för att de småskaliga kustyrkesfiskarna ska bli fler längs södra Norrlandskusten.

– Målsättningen på sikt är att det åter skall bli lönsamt och attraktivt att bli yrkesfiskare, både bland män och kvinnor, säger Ingeli Gagner.

Kustfiskarelyftet arbetar med att utveckla ett starkare nätverk för samarbete mellan de småskaliga kustfiskarna. Det ska leda till att man bättre tar tillvara på yrkeskunskaper och hittar lönsamhets- och förädlingsintressen.

Kustfiskarelyftet arbetar också med att utveckla samarbetet med besöksnäringen i Gävleborg och Västernorrland.

– Det handlar mycket om att marknadsföra det småskaliga fisket kopplat till förädlade produkter och kustsamhällenas attraktivitet, säger Ingeli Gagner till HT.

Kustfiskarelyftet startade i januari 2018 och pågår till oktober 2020.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare skrivit om detta: Kustfiskarelyft för Hälsinglands fiskare (3 februari 2018).

Text och foto:
Jörgen Bengtson