Kustfiskarelyft för
Hälsinglands fiskare

Hälsingekustens fiskare har länge haft det tufft. Nu ska projektet Kustfiskarelyftet hjälpa den hårt trängda näringen från norra Uppland till Ångermanland.

Bakom projektet står Nordanstigs kommun, som i september 2017 ansökte om pengar från Leader Gästrikebygden och Leader Mittland plus. Nu har Jordbruksverket sagt ja till projektet, som omfattar 1,8 miljoner kronor för de två Leaderområdena. Projektet sträcker sig över fem landskap, från Tierp i söder till Örnsköldsvik i norr.

Ett av problemen som projektet ska tackla är återväxten i fiskenäringen. Den är dålig. Det är svårt att rekrytera unga att bli yrkesfiskare. Det finns inte ens en utbildning för den som vill bli fiskare. Projektet hoppas att praktikplatser ska locka unga att pröva på fiskaryrket.

Projektet ska också samarbeta med myndigheter, för att förenkla förutsättningarna för fiske längs södra Norrlandskusten.

”Syftet med projektet är att finna lösningar för generationsväxling och andra gemensamma utmaningar för en framtid för det småskaliga kustfisket i Södra Bottenhavet”, summerar Leader Gästrikebygden på sin webbplats.

Kustfiskarelyftet startade i januari 2018 och pågår till oktober 2020.

Jörgen Bengtson