Bättre havsförvaltning

Kustområdena utanför Sverige ska få en övergripande planering. Här spelar Sveriges 84 kustkommuner en central roll. I går presenterade statliga Havs- och vattenmyndigheten (HAV) en översiktsplanen för Sveriges havsområden på en konferens i Söderhamn. Mötet fokuserade på havsmiljön i Bottniska viken.

Sverige har fram till nu saknat en övergripande planering för havsområdet utanför Sveriges kuster. HAV har ett övergripande ansvar men vill nu också ha en plan, som engagerar kommunerna i arbetet, samordnar vattenfrågor och ger vägledning till kustkommunerna.

Kommunerna har ansvar för mark- och vattenplaner inom Sveriges hela territorium, det vill säga ut till territorialgränsen.

Havsplanen för Bottniska viken består av kartor och ställningstaganden om nyttjande och förvaltning av havet. Den hanterar så vitt skilda intressen och frågor som sjöfart, energiutvinning, fiske, försvar och turism.

Liknande planer finns för Östersjön och Västerhavet.

I det fortsatta arbetet ska HAV och kustkommuner samordna sina planer till en helhet.

Jörgen Bengtson