Skärgårdsbryggor på gång

Isen hade knappt lämnat skärgården förrän Söderhamns kommun började rusta skärgården för sommaren.

I dag har kommunens skärgårdsenhet lagt ut bryggor på Branthäll, ett populärt utflyktsmål som också turbåten m/s Moa trafikerar, och Klacksörarna, som har kommunala övernattningsstugor.

Under mars har skärgårdsenheten också sett över farlederna, som kommunen underhåller. Sjöfartsverket tar bara ansvar för ett fåtal kommersiella farleder.

Den 7 mars kastade skärgårdsenhetens båt loss för säsongen, vilket var rekordtidigt.

I sommar erbjuder Söderhamn boende i vandrarhem och övernattningsstugor på fyra öar: Rönnskär, Klacksörarna, Enskär och Storjungfrun.

Jörgen Bengtson