Hav i HAV-fokus på Almedalen

I dag börjar Almedalen i Visby, Sveriges största mötesplats för samhällsfrågor. En av dessa är tillståndet för havet, som inte är så bra.

– En stor del av Sveriges vatten mår inte bra och uppnår inte vattendirektivets krav för god status. Åtgärder behövs men vem ska betala? frågar Havs- och vattenmyndigheten, HAV, i ett pressmeddelande inför årets Almedalen.

– Vi har utvecklat en metod för att analysera betalningsförmåga inom olika sektorer. Under vårt seminarium presenterar vi metoden och diskuterar fördelningen av kostnader, säger enhetschef Marie Berghult på HAV.

HAVHAV:s seminarium ”Vem ska betala för vårt vatten?” handlar om fördelningen av kostnader för vattenåtgärder. Det hålls onsdag den 6 juli klockan 10 på Aktuell Hållbarhet Arena i Gotlands museum och leds av Marie Berghult, chef för havs- och vattenmiljöenheten. Med på scenen är Bisnode, Vattenmyndigheten Bottenhavet, Lantbrukarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen och Energiföretagen Sverige.

HAV bildades i juli 2011 och har deltagit i Almedalsveckan alla år sedan dess. I år arrangerar HAV flera seminarier och sitter med i olika paneler. Några av årets tema är: dricksvatten, havsplanering, kostnader för vattenåtgärder och marint skräp.

– Vårt syfte med att delta i Almedalen är att kunna att föra fram väsentliga frågor och att lyssna till vad andra säger när det gäller havs- och vattenmiljö. Det ger också möjligheter för oss att knyta nya kontakter, säger Charlotte Benjaminsson, tillförordnad kommunikationschef på HAV.

HAV har flera seminarier under Almedalen:

• 5 juli arrangerar HAV seminariet ”Allt vatten går att dricka – men vill vi?” på Svenskt Vattens arena. Seminariet handlar om avsaltat vatten och om det är lösningen på dricksvattenförsörjningen i framtiden.

• 5 juli arrangerar HAV och SGU två seminarier på båten Ocean Surveyor i Visby hamn – ”ett om havsplanering utifrån omvända kartan och ett om marint områdesskydd”.

• 6 juli arrangerar HAV seminariet ”Har din vattenflaska hamnat på Fiji?” på Sidas arena Sverige i världen. Seminariet handlar om problemen med marin nedskräpning och hur en medveten konsumtion kan bidra till att nå det globala målet om hållbar användning av haven och minska fattigdomen på Stillahavsöarna.

HAV:s medarbetare kommer också att sitta med i paneler på seminarier hos bland annat Naturskyddsföreningen, Svenskt Vatten, Havsmiljöinstitutet, SMHI, IVL, SEI, Chalmers och Sydvatten.

Jörgen Bengtson
Foto: Kungsbacka kommun