Stadsdel Kattvikskajen

Nu är det politiska beslutet taget: en ny stadsdel på Kattvikskajen i Hudiksvalls gamla hamnområde.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam kunde i torsdags klubba beslutet om Kattvikskajen. Formellt beslut tar kommunfullmäktige i ett extrainsatt fullmäktige i slutet av augusti.

I dagarna har kommunens upphandling av ombyggnaden av kajerna vid Kattvikskajen blivit klar. Kommunen kommer att riva dagens kajer och ersätta dem med en ny kajkonstruktion. Den är anpassad till att marken innanför kajerna ska användas för bostäder och andra byggnader.

I Kattvikskajens södra del blir det en stenslänt, för att skapa en rumslig variation och hålla kostnaderna nere. Närmast vattnet byggs ett samlat gång- och cykelstråk, där allmänheten har tillträde.

– Nu går vi från ord till handling. Vi skapar möjlighet för kommunen och staden att växa och utvecklas. Och jag är särskilt nöjd med att vi är politiskt överens om tagen. Då vågar alla intressenter lita på att utbyggnaden i hamnen kommer att fullföljas, säger Mikael Löthstam på kommunens webbplats www.Hudiksvall.se.

Peab kommer att utföra arbetet. Företaget har lämnat ett anbud på cirka 76 miljoner kronor. Tillsammans med övriga kostnader Mikael Lothstamberäknar kommunen att den samlade kostnaden för denna etapp blir cirka 86 miljoner kronor.

Den 1 september 2016 inleds förhandlingarna med Mark- och miljödomstolen, som beslutar om tillstånd för kajombyggnadsarbetet. Kommunen bedömer att arbetet med kajombyggnaden kan starta under fjärde kvartalet 2016.

Det är oklart när byggnationerna i den nya stadsdelen kan börja. På bilden ser vi kommunalråd Mikael Löthstam och planeringschef Hans Gyllow.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Kattvikskajen, Håstaholmen och andra hamnområden som är berörda, förutom artiklar om Kattvikskajen som årlig loppmarknad: Nya Kattvikskajen tar form (4 juni 2016), Camping på Kattvikskajen (16 oktober 2014), Kattvikskajen för evigt (7 juni 2014), Bostäder vid Köpmanberget (15 mars 2014), Camping på Kattvikskajen (16 december 2013), Havsnära tomter i Hudik (4 december 2013), Plan klar för Östra hamnen (4 oktober 2013), Håstaholmen vill sälja Kattvikskajen (27 augusti 2013), Havsnära villatomter i Hudik (28 juni 2013), Oklar kajutveckling (10 juni 2013), Hamnstråk snart verklighet (17 maj 2013), Havsnära boende i Hudik (21 december 2012), Bostäder i Hudiks hamn (10 november 2012), Överens om Kattvikskajen (9 november 2012), Inga nya villahavstomter (7 november 2012), Havsnära villatomter på gång (17 oktober 2012), Hudik får havsnära stadsdel (10 oktober 2011).

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun