Besked dröjer
om Nordsydlinjen

Den 20 augusti i år gick de sista båtarna på Nordsydlinjen i Stockholms skärgård. Blir det någon fortsättning? Får Stockholmskusten en permanent ”hurtigrutten”? Vore detta något för Jungfrukusten att ta efter?

Frågorna är många, och svaren dröjer.

Många vill ha en permanent linje från Nynäshamn i söder till Arholma i norr. Stockholms läns landsting (SLL) äger frågan, och där bromsar Moderata samlingspartiet satsningen.

Skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming och hans parti (C), liksom S-V-MP-oppositionen i SLL, vill snarast ha ett beslut om permanent verksamhet. Samma sak säger Skärgårdarnas riksförbund och andra skärgårdsintressenter.

– Nordsydlinjen har varit framgångsrik och bör permanentas, säger Talla Alkurdi (S), oppositionslandstingsråd med ansvar för trafikfrågor.

Gustav Hemming förklarar för tidningen  Skärgården (nummer 50, 2017) att beskedet dröjer, eftersom SLL väntar på en heltäckande utvärdering av försöker med Nordsydlinjen. Linjen startade 2015 och var ett treårigt försök. Under det sista försöksåret visade linje på de bästa resultaten under hela försöksperioden, med mer än 14 000 resande.

– Ingen kan tvivla på mitt, Centerpartiets och Alliansens engagemang för Nordsydlinjen, säger Gustav Hemming till Skärgården.

Sannolikt kommer frågan upp till beslut i trafiknämnden i början av 2018.

En som hoppas på att verksamheten blir permanent, och sedan smittar av sig till Jungfrukusten, är Agneta Bengtson på STF hotell och vandrarhem Hudiksvall Kungsgården Långvind.

– Tänk om vi kunde få en motsvarande linje längs Jungfrukusten, från Gävle i söder till Sundsvall i norr. Det borde finnas en båtlinje sommartid längs kusten. Den skulle göra det möjligt att ta sig ut till öarna och fiskarkapellen på Hälsingekusten, säger hon till Långvind.com.

Nordsydlinjen har blivit något av norska ”Hurtigruttens” motsvarighet i Stockholms skärgård. Den har utvecklats under de tre åren. Agneta Bengtson hoppas på en motsvarighet även norr om Stockholm.

– Idealet vore förstås om man kunde utsträcka Jungfrukusten till att vara just den jungfruliga kusten mellan Stockholms norra skärgård och Höga kusten, säger Agneta Bengtson, som dock skulle nöja sig med om det till en början blev en linje från en hamn i norra Gävle kommun till en ort i södra Sundsvalls kommun.

Långvind.com har haft åtta artiklar om ”hurtigrutten” i Stockholms skärgård och möjligheten att etablera en liknande linje på Jungfrukusten: Nord-syd-linje för Jungfrukusten? (19 augusti 2017), Tredje året i Stockholm för nord-sydlig båtlinje (29 december 2016), Båtlinje att ta efter? (19 juni 2016), Fortsatt skärgårdslinje (7 november 2015), Succé för ny skärgårdslinje (25 augusti 2015), Framgångsrik båtlinje (28 juli 2015),  Nord-sydlig båtlinje revolutionerar (11 juni 2015), Nord-sydlig kustbåtlinje? (12 februari 2015).

Jörgen Bengtson
Foto: Skärgårdarnas riksförbund