Almagrundets fyrskepp

Jungfrukusten, det vill säga Hälsingekusten och Gästrikekusten, har många spännande fyrar och ett fyrskepp. Några ligger på fastlandet eller vid kaj, som fyrskeppet Almagrundet.

Almagrundet – fyrskepp från Gävle
På kajplats i Gavleån, Gävle, ligger fyrskeppet Almagrundet sedan 2015.

Fyrskeppets formella namn är Almagrundet fyrskepp nummer 2 B.

Fartyget är byggt i Gävle och efter 109 års bortavaro blev hon återbördad till staden.

Fyrskeppet placerades från början på Almagrundet i Stockholms skärgård 1896, sedan på Kopparstenarna 1913, Hävringe 1927 och Malmö redd 1952, där hon även blev lotsbåt.

Under de båda världskriget var fyrskeppet delvis indraget och under nio år, 19017–1926, reservfartyg.

Sveriges sista fyrskepp
Almagrundet blev museifartyg i Limhamn 1969.

Efter 20 års förfall, kom räddningen 1989, då en omfattande renovering startade, först vid Bråvikens varv, Norrköping, sedan i Västerås och Stockholm.

Almagrundet fyrskepp nummer 2 B är Sveriges sista fyrskepp, därtill ett av de märkligaste. Hon byggdes på Brodins skeppsvarf i Gävle 1895–96 och fick sin första ankringsplats vid Almagrundet i Stockholms yttre skärgård.

Fartyget är 23,45 meter långt, har största bredd på 6,58 meter, djupgående på 2,87 meter, höjd på 7,8 meter och vikt fullt rustad 197 ton. Hon är byggd i stål, hade en fyrljusräckvidd på 10,6 nautiska mil och åtta mans besättning.

Öppet för visning året om
Under renoveringen återfick Almagrundet i huvudsak skepnaden, som hon hade som nybyggt fartyg, se ovan. Senare tillkommet hjälpmaskineri finns kvar. Vissa hytter har blivit utställningslokaler.

Almagrundet anlöpte Gävle hamn den 15 november 2015 och ligger förankrad i Gavleån vid kajplats på Gävle strand.

Almagrundet är öppet för visning året om. Mer information via Visit Gävle, telefon 026-17 71 17 och webbplatsen Visit Gävle.

Jörgen Bengtson
Foto: Almagrundets vänner

Sidan uppdaterad 3 mars 2018