Hällgrunds fyr

Jungfrukusten, det vill säga Hälsingekusten och Gästrikekusten, har många spännande fyrar och ett fyrskepp. Flera av dem går under sommaren att nå med hjälp av turbåt eller taxibåt eller genom att lifta med någon sommarboende. Men en av de klassiska fyrplatserna på Hälsingekusten ligger på ett grund och går bara att nå med egen båt, Hällgrunds fyr.

Fyr för insegling till Söderhamn
Hällgrund är ett grund öster om Söderhamn.

Hällgrund fick fyr 1953.

Hällgrund är en så kallad kassunfyr. Den är en på havsbotten utanför land placerad fast fyr. Denna kassunfyr kom på plats genom att man först byggde en fångdamm, ett tillfälligt ytterskrov som flythjälp för kassunfyren, tills fyren satts på plats. Fångdammen är cylinderformad och har en nedre gavel, som är tätad mot bottenkassunen. På så vis tjänar den som ett yttre flytskrov till kassunfyren.

Fyren står på ett fyra meter djupt grund. Hällgrundet har alltså varken skär eller ö, som fyren vilar på.

Fyren hade till en början elektrisk drift via elverk, fick kraftkabel från land 1967. I dag har den solcellsdrift.

Hällgrunds fyr var den första helautomatiska, fjärrmanövrerade fyren i Sverige utan landkabel. Det var den andra obemannade, fjärrmanövrerade fyren i Sverige.

Fyren fick helikopterplatta 1972.

Ensam fyr utan hamn
Fyren har aldrig varit bemannad.

Dagens fyr är 23 meter över havsytan.

Mer information om fyrplatsen finns på Svenska Fyrsällskapets sida om Hällgrunds fyr.

Det finns ingen taxibåt till Hällgrunds fyr, utan här är det privat båt som gäller, för den som vill ta sig en tur till denna yttersta utpost på Hälsingekusten.

Jörgen Bengtson
Foto: Esbjörn Hillberg

Sidan uppdaterad 4 mars 2018