Bönans fyr

Jungfrukusten, det vill säga Hälsingekusten och Gästrikekusten, har många spännande fyrar och ett fyrskepp. Några ligger på fastlandet, som fyrplatsen Bönan.

Bönan – fyr i fiskeläge
Bönan är ett fiskeläge på fastlandet, norr om Gävle, som fick fyrplats 1840. Bönan har varit lotsstation sedan 1911.

Fyren är anlagd av Handelssociteten i Gävle med stöd av Gävle stad och staten (kronan).

Fyrtornet är i trä och cirka 16 meter högt. Det har en kvadratisk bas och är sammanbyggt med boningshuset för fyrmästaren. Tornet har två vita och två röda sidor.

År 1902 ersatte en ny fyr den gamla. Den bestod av ett vitt fyrhus på en träställning. Fyrutrustningen flyttades över från den gamla fyren.

Bönan fick en ny fyr efter drygt ett decennium, år 1913, ett cirka 4,5 meter högt torn av järn och betong.

År 1947 byggdes nuvarande fyrtorn (bilden), ett tio meter högt torn, belägen cirka 100 meter öster om den ursprungliga fyren.

Till en början hade fyren oljelampa för rovolja, som 1872 blev fotogenlampa och 1945 elektriskt ljus med AGA-ljus som reserv.

Lätt att nå via väg
Fyren blev avbemannad redan 1902.

Dagens fyr är tio meter hög.

Den gamla fyrmästarbostaden med fyr är ett litet museum.

Mer information om fyrplatsen finns på Svenska Fyrsällskapets sida om Bönans fyr.

Eftersom Bönans fyr ligger på fastlandet, är den lätt att nå landvägen.

Jörgen Bengtson
Foto: Esbjörn Hillberg

Sidan uppdaterad 3 mars 2018