Eggegrunds fyr

Jungfrukusten, det vill säga Hälsingekusten och Gästrikekusten, har många spännande fyrar och ett fyrskepp. Flera av dem går under sommaren att nå med hjälp av turbåt eller taxibåt eller genom att lifta med någon sommarboende, som fyrplatsen Eggegrund.

Eggegrund – fyr i yttersta havsbandet
Eggegrund är en ö och ett tidigare fiskeläge längst ut Gävlebukten, 20 kilometer från Gävle. Den fick fyr 1839, men landningsbåk redan 1695.

Historiskt är Eggegrund, som ligger i det yttersta havsbandet, en del av Gävle stad, trots att staden ligger långt från ön.

Eggegrund ligger ytterst av öarna i Gävlebukten. Den ingår i Eggegrund-Gråsjälsbådans naturreservatt och Natura 2000-område. Det omfattar 640 hektar, varav cirka 40 hektar land.

Eggegrund är inte längre ett grund, utan två öar som vuxit samman till en. Eggegrund är känd som fyrplats och från väder- och sjörapporterna, som det lämnats från ön sedan 1881.

Fick stenkummel 1695
Redan tidigt fick Eggegrund en viktig roll för sjönavigationen. År 1695 lades en stor stenkummel upp som landningsbåk.

Den första fyren byggdes 1838–1839. Den tändes den 15 oktober 1838 och underhölls till en början av Handelssocieteten i Gävle stad.

År 1890 flyttades fyrplatsen från den västra delen av ön till den östra, Tärnsören, till ett kombinerat fyr- och bostadshus.

År 1933 uppfördes ett nytt fyrtorn i betong. Den blev elektrifierad 1938.

Fyren blev automatiserad 1970.

Fyrvaktarbostad att hyra
Sjöfartsverket avbemannade fyren 1977.

Dagens fyr är 26 meter hög.

Mer information om fyrplatsen finns på Svenska Fyrsällskapets sida om Eggegrunds fyr.

Det finns ingen taxibåt till Eggegrund, men eftersom det finns fritidsboende på ön, kan det ofta gå att ordna transport från Bönan. Ön har relativt många besökare under sommaren. I fyrvaktarbostaden finns en lägenhet att hyra. Mer information via turistbyrån, Visit Gävle, telefon 026-17 71 17 och webbplatsen Visit Gävle.

Jörgen Bengtson
Foto: Esbjörn Hillberg

Sidan uppdaterad 3 mars 2018