Limö fyr

Jungfrukusten, det vill säga Hälsingekusten och Gästrikekusten, har många spännande fyrar och ett fyrskepp. Flera av dem går under sommaren att nå med hjälp av turbåt eller taxibåt, som fyrplatsen Limön.

Limön – fyr utanför Gävle
Limön är en ö och ett tidigare fiskeläge i Gävlebukten. Den fick fyr 1902.

Limö hade under åren 1822–1912 lotsstation, som sedan flyttade till fiskeläget Bönan på fastlandet nordöst om Gävle.

Historiskt är Limön en del av Gävle stad.

Limön är ett Natura 2000-område med ett unikt växt- och fågelliv, till stor del baserat på öns kalkrika jord och milda klimat.

Från träfyr till fackverksfyr
Den första fyren från 1902 var en 16 meter hög träfyr i fyra våningar med kombinerad fyr- och bostadsbyggnad.

Limön fick ny fyr 1980 i form av en rund, rödmålad fyrkur på en fackverksställning, totalt 21,5 meter hög, Den fick behålla den gamla fyrens lins från 1902!

Limöns första fyr var fotogenlampa, som 1917 fick AGA-ljus och 1980 elektriskt ljus.

Bilden visar den gamla fyren i förgrunden och den nya bakom.

Lägenheter att hyra
Dagens fyr är 21,5 meter hög.

Mer information om fyrplatsen finns på Svenska Fyrsällskapets sida om Limö fyr.

Det finns turbåt till Limön. Ön har många besökare under sommaren. Det finns tre uthyrningsstugor i fiskeläget att hyra. Mer information via turistbyrån, Visit Gävle, telefon 026-17 71 17 och webbplatsen Visit Gävle.

Jörgen Bengtson
Foto: Esbjörn Hillberg

Sidan uppdaterad 3 mars 2018