Trönöleden

Trönöleden är en av flera pilgrimsleder i Hälsingland. Den har en sydligare sträckning än Stråsjöleden. Den ansluter i Undersvik till Helgonleden.

Pilgrimsvandringarna går tillbaka till medeltiden och Nordens – mer exakt Norges – kristnande. Nidaros (Trondheim) blev under medeltiden ett av de stora kristna pilgrimsmålen efter Rom, Jerusalem och Santiago de Compostela.

Pilgrimsvandring till Sankt Olof i Nidaros
Olof Haraldsson (på norska Olav Haraldsson, på fornnordiska Óláfr Haraldsson) var kungen, som regerade Norge 1015–1028 och till betydande del kristnade landet. Han ville bygga landet med lagar, som även skulle skydda de svaga. Han hade starka fiender i adeln och storbönderna. Olof slöt allians med den svenska kungen Olof Skötkonung och gifte sig med hans dotter, Astrid Olofsdotter.

År 1028, 13 år efter sin kröning, flydde han undan sina motståndare i Norge och drog till Gårdarike (Ryssland) och staden Novgorod. 

Han återvände till Norge via Sverige, med målet att återta kronan och riket. Vid gården Sul i Verdal i Tröndelag mötte han en lokal bondehär från Tröndelag. Hären besegrade och dödade Olof Haraldsson den 29 juli, sannolikt år 1030, i slaget vid Stiklestad.

Kort efter begravningen började rykten cirkulera om att han var ett helgon. Mirakel hände vid hans död och grav. Hans kvarlevor flyttades till Nidaros, där man började bygga Nidarosdomen.

Olof Haraldsson blev helgonförklarad som Sankt Olof (på norska Olav den hellige).

Bilden är en klassisk målning, en akvarell från 1859, av Peter Nicolai Arbo.

Trönöleden från hav till älv
Trönöleden är en pilgrimsled från havet norr om Söderhamn, Norrala socken.

Trönöleden går från Norralas kustland via Söderhamn, Norrala kyrka – där Staffan, Hälsinglands apostel, ligger begravd i Staffans stupa på kyrkogården – till Trönö. Trönö har två kyrkor, Trönö gamla kyrka, en mycket välbevarad medeltidskyrka, och Trönö kyrka, byggd 1895 och totalförstörd i en brand 1998, som resulterade i en helt ny kyrka 2001. Från Trönö går pilgrimsleden vidare till Undersviks kyrka, som 1789 ersatte en tidigare medeltida kyrka på samma plats.

Trönöleden går i trakten av Undersvik in på Helgonleden, som är en mycket större pilgrimsled.

Söder om Klövsjö i Jämtland går Helgonleden in på Kårböleleden.

Vid Oviken ansluter den till Jämtnorgevägen mot Trondheim.

Helgonleden större led
Helgonleden är en betydligt större pilgrimsled. Helgonleden är ett nytt namn på en mycket gammal led. Den går från Heliga Birgittas födelseort Finsta i Roslagen via Uppsala, Norruppland, Gästrikland och Hälsingland – Skog, Undersvik, Järvsö, Färila och Kårböle – till Jämtland.

I Kårböle, som har en stavkyrka uppförd i modern tid, går Helgonleden in på Kårböleleden och följer samma fortsättning som Stråsjöleden via Klövsjö och vidare genom Jämtland till Nidaros.

Förgreningar från Trondheim
De olika pilgrimslederna blir som förgreningar sett från målet Trondheim.

Läs mer om Pilgrimsvandringens historia,  Pilgrimsvandring till NidarosStråsjöleden och Kungsgården Långvinds pilgrimsvandringspaket.

Jörgen Bengtson
Karta: Pilgrimstid Sverige ek för

Sidan uppdaterad 7 november 2021