Stråsjöleden

Stråsjöleden är en av flera pilgrimsleder i Hälsingland – den enda som börjar i Långvind – till Nidaros (Trondheim).

Stråsjöleden ingår i ett system av pilgrimsleden med samlingsnamnet Sankt Olofsvägarna.

Pilgrimsvandringarna går tillbaka till medeltiden och Nordens – mer exakt Norges – kristnande. Nidaros (Trondheim) blev under medeltiden ett av de stora kristna pilgrimsmålen efter Rom, Jerusalem och Santiago de Compostela.

Pilgrimsvandring till Sankt Olof i Nidaros
Olof Haraldsson (på norska Olav Haraldsson, på fornnordiska Óláfr Haraldsson) var kungen, som regerade Norge 1015–1028 och till betydande del kristnade landet. Han ville bygga landet med lagar, som även skulle skydda de svaga. Han hade starka fiender i adeln och storbönderna. Olof slöt allians med den svenska kungen Olof Skötkonung och gifte sig med hans dotter, Astrid Olofsdotter.

År 1028, 13 år efter sin kröning, flydde han undan sina motståndare i Norge och drog till Gårdarike (Ryssland) och staden Novgorod. 

Han återvände till Norge via Sverige, med målet att återta kronan och riket. Vid gården Sul i Verdal i Tröndelag mötte han en lokal bondehär från Tröndelag. Hären besegrade och dödade Olof Haraldsson den 29 juli, sannolikt år 1030, i slaget vid Stiklestad.

Kort efter begravningen började rykten cirkulera om att han var ett helgon. Mirakel hände vid hans död och grav. Hans kvarlevor flyttades till Nidaros, där man började bygga Nidarosdomen.

Olof Haraldsson blev helgonförklarad som Sankt Olof (på norska Olav den hellige).

Bilden är en klassisk målning, en akvarell från 1859, av Peter Nicolai Arbo.

Pilgrimsled från LångvindStråsjöleden
Stråsjöleden – från hav till Haverö – är en pilgrimsled från Korsholmsudden vid Östersjöns strand i Långvind, Enångers socken, till Haverö i Medelpad på gränsen till Jämtland. Sedan går pilgrimsleden vidare till Nidaros (Trondheim).

Stråsjöleden går från Korsholmsudden till Långvinds kapell, sedan vidare via fyra medeltidskyrkor – Enångers gamla kyrka, Njutångers kyrka, Forsa kyrka och Högs kyrka – till Norrbo kyrka, Bjuråkers kyrka och Stråsjö kapell, därefter till Haverö kyrka.

Stråsjöleden går söder om Klövsjö i Jämtland in på Kårböleleden.

Vid Oviken ansluter leden till Jämtnorgevägen mot Trondheim.

De olika pilgrimsvägarna blir som förgreningar sett från målet Trondheim.

Stråsjöleden invigd i etapper
Den första delen av Stråsjöleden – Korsholmsudden–Långvindsbruk–Enånger – invigdes den 28 juni 2014 med en första grupp pilgrimer. Dessa vandrade från Korsholmsudden till Njutånger.

Sträckningen Enånger–Stråsjö invigdes den 14 maj 2011.

Stråsjö kapell i Svågadalen, Bjuråker, är ett rekonstruerat vägfararkapell. Kapellet har gett leden dess nutida namn.

Arton etapper till Klövsjö
Stråsjöleden består av nedanstående etapper, inklusive dem från Stråsjö till Klövsjö. Naturligtvis går det att slå ihop kortare etapper till längre och på så sätt minska antalet etapper.
• Korsholmsudden–Långvindsbruk med anslutningsvandring från vägbom: 15 km
• Långvindsbruk–Enånger: 14 km
• Enånger–Njutånger: 12 km
• Njutånger–Sörforsa: 18 km
• Sörforsa–Kalvhaga: 8 km
• Kalvhaga–Norrbo kyrka: 17 km
• Norrbo kyrka–Bjuråkers Ramsjö: 10 km
• Bjuråkers Ramsjö–Stråsjö kapell: 14 km
• Stråsjö kapell–Södra Sandvik: 15 km
• Södra Sandvik–Hennan: 14 km
• Hennan–Tallnäs: 18 km
• Tallnäs–Ramsjö: 9 km
• Ramsjö–Flomyra: 18 km
• Flomyra–Haverö: 25 km
• Haverö–Överturingen: 17 km
• Överturingen–Rätan: 21 km
• Rätan–Kilkojan: 16 km
• Kilkojan–Klövsjö: 12 km

Läs mer om Pilgrimsvandring till NidarosPilgrimsvandringens historia och Kungsgården Långvinds pilgrimsvandringspaket.

Jörgen Bengtson
Karta: Pilgrimstid Sverige ek för

Sidan uppdaterad 7 november 2021