Från potatis-
till höstlov

Det började som potatislov, blev höstlov och är nu på väg att bli läs- och kulturlov. Sedan flera år pågår en kampanj, för att göra höstlovet till ett skollov med läsandet i centrum och möjlighet för den som hamnat efter i skolan att ta igen förlorad kunskap.

Hudiksvall är en av många kommuner, som sedan flera år gjort höstlovet till ett kulturlov, med kulturaktiviteter inom bland annat film, konst och teater, men naturligtvis också idrottsaktiviteter. På Hudiksvall.se finns 2018 års program för unga mellan 6 och 15 år.

Höstlovet är det mest diffusa av skolloven. Det blev riktigt lov först i mitten av 1990-talet.

Steg för steg har det gamla potatislovet från folkskolan – som under grundskolans första två till tre årtionden i bästa fall var två studiedagar – blivit ett riktigt skollov. Höstlov fanns för att skolbarnen skulle hjälpa till att plocka potatis eller lingon.

Numera är höstlovet ett veckolångt lov; potatis- och lingonplockaraktiviteten har blivit utbytt mot annan fysisk aktivitet – för dem som vill. Därmed påminner höstlovet om sportlovet, vårt mesta ”ut-och-röra-på-sig-lov”, men nu med allt mer av ”upplev-kultur-lov”. För lärarna är det fortsatt några studiedagar.

Först i mitten av 1990-talet blev höstlovet i dagens tappning en etablerad verklighet. Då slog flera skoldistrikt och kommuner ihop lovdagar och studiedagar till en sammanhängande ledighet för eleverna på en vecka, vanligen samma vecka som allhelgonahelgen, som i år inträffar 2–3 november.

Alla helgons dag är i Sverige sedan 1953 en så kallad rörlig helgdag. Den är förlagd till den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november. I praktiken infaller höstlovet därmed sista veckan i oktober eller första veckan i november, alltså drygt halvvägs in i höstterminen, ett lämpligt tillfälle för lite ledighet.

Höstlov är en typiskt nordisk företeelse.

Danmark och Sydslesvig har vad man kallar ”efterårsferie” (tidigare ”kartoffelferie”), som infaller kring vecka 42.

Finland har höstlov i form av en vecka i mitten eller slutet av oktober.

Norge har en höstlovsvecka i början av oktober.

Island har enstaka skolor med höstlov (haust frí).

Estland har börjat med höstlov, säkert med inspiration från sina nordiska grannar.

Ytterligare några länder har höstlov:

Belgien och Nederländerna har höstlov, kallat allhelgonalov.

Tyskland har en del delstater med höstlov (”Herbstferien”), som tidigare kallades potatislov (”Kartoffelferien”). Det handlar vanligen om en eller två veckor i oktober–november.

Schweiz har höstlov på en till tre veckor beroende på delstat (kanton). Europas tredje tysktalande land av betydelse, Österrike, saknar däremot höstlov, även om vissa skolor har några skolfria dagar på höstterminen.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om höstlov på Hälsingekusten: Höstlov också läs- och kulturlov (31 oktober 2017), Höstlovet här (25 oktober 2014),  Långvind lockar under höstlov (30 oktober 2013) och Höstlov lockar i Långvind (28 oktober 2012).

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun