Höstlov också
läs- och kulturlov

Höstlovet – det gamla potatislovet – är på väg att bli ett läs- och kulturlov. Sedan några år pågår en kampanj att göra höstlovet till ett skollov med läsandet i centrum. I Hudiksvall är höstlovet sedan flera år ett kulturlov, med kulturaktiviteter inom bland annat film, konst och teater, men naturligtvis också idrottsaktiviteter. Ett speciellt program på hudiksvall.se berättar om utbudet.

Höstlovet är det mest diffusa av skolloven. Det blev riktigt lov först i mitten av 1990-talet. Steg för steg har det gamla potatislovet från folkskolan – som under grundskolans första två till tre årtionden i bästa fall var två studiedagar – blivit ett riktigt skollov.

Förr i tiden fanns en kort höstlov, för att skolbarnen skulle hjälpa till att plocka potatis eller lingon. Numera är höstlovet ett veckolångt lov; potatis- och lingonplockaraktiviteten har blivit utbytt mot annan fysisk aktivitet – för dem som vill. Därmed påminner höstlovet om sportlovet, vårt mesta ”ut-och-röra-på-sig-lov”, men nu med allt mer av upplev-kultur-lov.

Höstlov i dagens tappning blev allt mer etablerat i mitten av 1990-talet. Då slog flera skoldistrikt och kommuner ihop lovdagar och studiedagar till en sammanhängande ledighet för eleverna på en vecka, vanligen samma vecka som allhelgonahelgen, som i år inträffar 1–2 november.

Alla helgons dag är i Sverige sedan 1953 en så kallad rörlig helgdag. Den är förlagd till den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november. I praktiken infaller höstlovet därmed sista veckan i oktober eller första veckan i november, alltså drygt halvvägs in i höstterminen, ett lämpligt tillfälle för lite ledighet.

Höstlov är en typiskt nordisk företeelse. I Danmark och Sydslesvig heter det ”efterårsferie” (tidigare ”kartoffelferie”) och infaller kring vecka 42, i Finland vanligen en vecka i mitten eller slutet av oktober samt i Norge en vecka i början av oktober. På Island har enstaka skolor höstlov (haust frí). Även Estland har höstlov.

Ytterligare några länder har höstlov: Belgien har höstlov, kallat allhelgonalov, liksom Nederländerna. Viss delstater i Tyskland har vad man i dag kallar höstlov (”Herbstferien”) men tidigare kallade potatislov (”Kartoffelferien”) på en eller två veckor i oktober–november. Schweiz har höstlov på en till tre veckor beroende på delstat (kanton). Europas tredje tysktalande land av betydelse, Österrike, saknar däremot höstlov, även om vissa skolor har några skolfria dagar på höstterminen.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om höstlov på Hälsingekusten: Höstlovet här (25 oktober 2014),  Långvind lockar under höstlov (30 oktober 2013) och Höstlov lockar i Långvind (28 oktober 2012).

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun