Arizona friad för oljeutsläpp

Hudiksvalls tingsrätt friar Arizona Chemical i Söderhamn för miljöbrott. Domen gäller utsläppet av 800 000 liter råtallolja i Söderhamns skärgård julhelgen 2011. Rätten menar att bevisen inte visar att bolaget skulle ha agerat oaktsamt. Utsläppet var en olyckshändelse, där det inte går att utkräva ett straffrättsligt ansvar.

Domslutet kom i dag. Domstolen konstaterar att Arizona Chemical hade kunnat förhindra utsläppet eller åtminstone begränsa det med en invallning. Men enligt miljötillståndet som bolaget hade, fanns inga sådana krav från tillsynsmyndigheten. Företaget har därför inte gjort sig skyldig till miljöbrott, anser tingsrätten.

Miljöåklagare Christer B Jarlås är missnöjd med domen. Han tycker att tingsrätten inte tagit hänsyn till att företaget lämnat oriktiga uppgifter om råtalloljans egenskaper.

– Utifrån att företaget påstod att den produkt man skulle förvara var trögflytande och lättsanerad och därmed underförstått inte innebar några stora risker för miljön. Hade man vetat att den var så lättrinnande och så svårsanerad som den var hade man nog ställt helt andra krav på företaget, säger han till Radio Gävleborg i dag.

Han kommer att överklaga domen och är mycket kritisk till rättens hantering av målet.

– Jag upplever att domstolen inte lyssnat på ett enda ord av det jag sa men lyssnat mycket på försvaret, säger han.

Långvind.com har i och med denna artikel haft 23 artiklar om Arizona Chemicals oljeutsläpp och dess efterverkningar: Rättegång mot Arizona, Rekordkrav för oljeutsläpp, Bottensanering uppskjuten, Mer råtallolja kvarFortsatt oljesaneringTallolja mest problem för TallskärOljesanering även 2014Arizona bygger nyttSanering tar än mer tidSaneringen tar mer tidAnnan typ av cistern i dagOljesanering tar två årNya tag i oljesaneringNytt oljeutsläpp i SandarneUtdragen oljesaneringRåtallolja bestående problemRåtalloljan fortsatt problemTvåhundra fågelhjälpare redoDyr och sen oljesaneringOljesanering med problemVar finns råtalloljan? och Storm- och oljekaos på kusten.

Jörgen Bengtson