Tallolja mest problem för Tallskär

Arizona Chemicals utsläpp av råtallolja 2011 har orsakat mest bottenskador runt ön Tallskär.

I augusti 2013 gjorde Hübinette Dykentreprenad – på uppdrag av Söderhamns kommun i samarbete med Arizona Chemical – dykinventeringar i Söderhamns skärgård. Syftet med dykningarna var att inventera eventuell kvarvarande tallolja på sjöbotten i skärgården sedan utsläppet julhelgen 2011, rapporterar Söderhamns kommun på sin webbplats.

Dykarna inventerade alla områden genom att följa de djupkurvor där man tidigare påträffat störst antal oljeförekomster. Dykarna har förutom att inventera skärgården, även plockat upp den olja som de haft möjlighet att manuellt avlägsna från sjöbotten.

Det största fyndet av olja gjordes utanför Tallskär, där man plockade upp cirka 260 liter olja. Dykarna plockade också upp större mängder olja i viken väster om Långudden (cirka 140 liter), utanför sydvästra spetsen av Långudden (125 liter) samt från enslinjen på Skatön (115 liter).

Total plockade dykarna upp cirka 1 000 liter råtallolja. Utanför enslinjen på Skatön kvarstår fortfarande en oljematta på ett ställe på 3,5–4 meters djup, som kan komma att kräva åtgärder våren 2014.

Efter dykningarna bedömer  Havs- och vattenmyndighetens oljejour, som ledde dykningarna, att merparten av de oljeklumpar som är möjliga att plocka upp har tagits om hand. Det innebär att risken minskat avsevärt för att oljeklumpar ska sjöa upp eller förstöra redan sanerade stränder. Risken har också minskat betydligt för att fastighetsägare och badgäster ska trampa i olja.

Oljesaneringen är inte avslutad, utan fortsätter nästa år.

Det lär även bli fortsatt rapportering om detta på Hälsingekusten.se.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om oljeutsläppet: Oljesanering även 2014, Arizona bygger nytt, Sanering tar än mer tidSaneringen tar mer tid, Annan typ av cistern i dag, Oljesanering tar två årNya tag i oljesaneringNytt oljeutsläpp i Sandarne, Utdragen oljesanering, Råtallolja bestående problem, Råtalloljan fortsatt problemTvåhundra fågelhjälpare redo, Dyr och sen oljesaneringOljesanering med problemVar finns råtalloljan? och Storm- och oljekaos på kusten.

Jörgen Bengtson