Vinkraftsdebatt i Söderhamn

Söderhamn är mer positivt inställd till vindkraft som kommun än Hudiksvall. Men det finns kritiska röster även i Söderhamn, som kom fram på ett samrådsmöte i Ljusne på torsdagen.

På mötet, som samlade cirka 25 personer, presenterade kommunen förslaget till ny översiktsplan för vindkraft. Söderhamn vill fortsatt satsa offensivt på vindkraften och bejakar den syn staten har på Söderhamn som en viktig vindkraftskommun. I förslaget vill kommunen uttryckligen freda vissa områden från vindkraft, sedan tidigare dalstråk och kustområden, nu också Ljusnans mynning.

Söderhamn vill revidera översiktsplanen med anledning av att kommunen nu har mer kunskap om vindkraft som en följd av genomförd och pågående tillståndsprövning. Kommunen vill också öppna för vindkraft på andra platser än vad nuvarande plan ger stöd för.

På mötet diskuterade allmänhet, tjänstemän och politiker olika aspekter av vindkraften, från positiva som att den ger förnybar energi och arbetstillfällen, till negativa som att den begränsar folks rörlighet i naturen och att fåglar kan kollidera med rotorbladen.

Kommunen välkomnar synpunkter fram till 7 januari 2013. Sedan ska kommunen i början av året fastställa den reviderade vindkraftsplanen.

Jörgen Bengtson