Stormen släcker Hälsingekusten

Exakt klockan 22.00 slog stormen Ivar till med full kraft i Långvind och släckte strömmen. Långvind.com:s och Hälsingekusten.se:s redaktör arbetar i stearinljusets sken på en bärbar dator, som fungerar så länge batteriet och mobiltelefonnätet vill.

Hur det ser ut på Hälsingekusten i övrigt, vet vi inte. Vi pratade med kommunchef Bengt Friberg strax innan strömmen försvann, och han gjorde sig beredd att sätta igång kommunens krisberedskap.

Webbplatsen Helahälsingland.se rapporterar att strömmen började försvinna för abonnenter efter klockan 20. Strax före klockan 21 var 5 400 abonnenter utan ström. Stormen stoppade järnvägstrafiken på Ostkustbanan och gjorde vägar ofarbara.

Situationen i Långvindsbruk illustrerar väl vad som händer när strömmen försvinner i en storm.

• Bredband och fast telefoni – som Långvind.com/Hälsingekusten.se har på Kungsgården Långvind via det fiberoptiska stadsnätet i Hudiksvall – fungerar inte, eftersom de är beroende av el.

• Fast telefoni via kopparkabel har egen strömförsörjning och reservström från batterier i telestationerna. Den fungerar där det finns telefon med kopparanslutning till telenätet. I Långvindsbruk monterade Telia ner kopparnätet för drygt två år sedan, så här finns inte längre den livlinan.

• Internetanslutningen via mobilnätet fungerar än så länge. Här är dock problemet att kapaciteten är så dålig i nätet i orter som Långvindsbruk att bredbandet i bästa fall är smalband med ungefär samma kapacitet som uppringt modem. Lägg därtill att förbindelsen går upp och ner i takt med stormens svängningar, så förstår vem som helst att denna livlina är tunn och bräcklig. Om och när reservkraften i mobilnätets basstationer tar slut, så upphör även denna kommunikationskanal.

• Vatten och avlopp fungerar inte, eftersom det inte finns el som driver pumparna.

• Uppvärmning och varmvatten fungerar inte, eftersom värmepumpen inte har el.

Situationer som denna illustrerar behovet av att man i hemmet eller på arbetsplatsen har stearinljus eller liknande, vedspis eller annan värmekälla som fungerar oberoende av el, vatten på flaska eller vatten åtkomligt på annat sätt, batteridriven radio och mobiltelefon som går att ladda i bil eller med extra batteri – så länge mobilnätets reservkraft håller det igång.

Långvind.com/Hälsingekusten.se har fem kvart efter strömavbrottet fått igång batteriradion och följer händelserna på Sveriges Radio P 4.

Jörgen Bengtson