Dyr och sen oljesanering

I morgon har det gått elva veckor sedan 800 000 liter råtallolja rann ut i havet från en sprucken cistern på Arizona Chemical i Sandarne utanför Söderhamn. Saneringen har hittills kostat cirka tolv miljoner kronor, förutom det företaget har betalat, och ännu är en tredjedel av oljan kvar i havet eller på stränderna.

Hittills har Söderhamns kommun och statliga Kustbevakningen fått stå för huvuddelen av kostnaden. Vi har rapporterat om oljeutsläppet flera gånger, senast i artikeln Oljesanering med problem 3 januari 2012.

Kustbevakningen räknar med att saneringsnotan för dess del blir cirka åtta miljoner kronor, en kostnad som sannolikt staten får stå för.

Kommunen har – direkt via egna insatser och indirekt via Räddningstjänsten Södra Hälsingland – pungat ut med fyra miljoner kronor. Arizona Chemical har lovat att stå för kommunens nota.

Den totala kostnaden kommer att bli större än tolv miljoner. Än så länge är bara två tredjedelar av oljan sanerad. Arbetet med att ta hand om oljan tar mycket mer tid än beräknat. När olyckan var ett faktum, talade man om att saneringen skulle vara avslutad i god tid före sommaren. Nu låter det annorlunda. Saneringen kanske blir klar först 2013.

– Vår tanke är att vi ska vara klara i år, men det kan innebära att vi inte klarar det och då måste vi självklart fortsätta nästa år, säger Lars Stål, kommunens tekniska chef, till Söderhamns-Kuriren (3/3 2012).

För Söderhamns kommun är utsläppet extra känsligt, eftersom kommunen har en offensiv satsning på turism i skärgården.

– Vi vill ha ett aktivt skärgårdsliv i Söderhamns kommun och därför är det här en viktig fråga för oss, säger han till Kuriren.

Jörgen Bengtson