Oljesanering med problem

Utsläppet av råtallolja från Arizona Chemicals fabrik i Sandarne fortsätter att orsaka problem. Kustbevakningen drog tillbaka sina tunga saneringsresurser för en vecka sedan. Sedan dess sköter Söderhamns kommun saneringen; saneringsarbetarna är kritiska till kommunens sätt att hantera situationen.

I måndags arbetade närmare 70 personer med sanering av framför allt nedkletade stränder, men kommunens logistik fungerade dåligt.

Kommunen har delat ut spadar, krattor och annan utrustning, men när saneringen skulle gå igång fanns inga spackelspadar, som man behöver för att slita loss oljan från stenarna.

– Det känns som att ingen har ordentlig koll. Kommunen kommer med nya idéer hela tiden, men ändå så blir arbetet stillastående, säger Åke Svedin, arbetsledare för en av de externa entreprenörerna som kommunen har hyrt in, till Söderhamns-Kuriren (3/1 2012).

– Vi har problem med logistiken, erkänner Tove Stenquist, tillförordnade informationschef på Söderhamns kommun, som vädjar om tålamod. För kommunen är den här typen av saneringsarbete något man inte har erfarenhet av.

Oljeutsläppet kom dagarna före jul. Sedan kom stormen Dagmar och förvärrade situationen. Råtalloljan är dock, till skillnad från mineralolja (”vanlig” eldningsolja, diesel eller liknande), biologiskt nedbrytbar. Under optimala förhållanden bryts den ner på ungefär en månad.

I tisdags hade cirka 420 av 800 ton olja tagits upp ur havet. Arizona Chemical lovade på ett möte i Söderhamn den 3 januari att återställa skärgården.

Jörgen Bengtson

Artikeln uppdaterad 2012-01-04