Storm- och oljekaos på kusten

Hälsingekusten blev dubbelt drabbat under julhelgen. Först kom ett stort läckage av råtallolja från Arizona Chemicals fabrik i Sandarne dagarna före jul. Seden kom stormen Dagmar och med henne utslagna elnät, ofarbara vägar och än större svårigheter med oljeutsläppen utanför Söderhamn.

Det långsiktigt största avtrycket i naturen kommer sannolikt oljeutsläppet att göra. Cirka 800 000 liter råtallolja har runnit ut i havet från en av Arizona Chemicals tankar. Stränder är dränkta i olja, fåglar dukar under av oljeskador och havsbotten har på sina ställen fått ett kvävande och klibbigt lager av olja.

Det är svårt att summera skadorna, men klart är att råtalloljan kommer att påverka bad-, båt- och sommarlivet 2012. Råtalloljan är visserligen biologiskt nedbrytbar – till skillnad från mineralolja – men det tar tid innan den är nedbruten.

Det är svårt att bekämpa oljeutsläpp i snö, is och kyla, särskilt som stormen spridit oljan över ett större område. Samtidigt är det en fördel när ett oljeutsläpp sker på vintern och inte på sommaren. På sommaren finns många fler växter och fåglar, som tar skada av oljan.

Stormen fällde träd över elledningar, teleledningar, vägar, hus och bilar. Vägar som dem till Långvind och Skålbo var helt avstängda under många timmar, innan vägsamfällighetsfolk, Trafikverkspersonal och frivilliga hade röjt dem så det gick att ta sig fram.

I Långvindsbruk och Långvind gick strömmen tidigt på annandagens morgon, liksom för mer än 13 000 andra i Hälsingland. Det är fortfarande oklart när alla kommer att få tillbaka elen. Vid 19-tiden var 16 443 av Fortums abonnenter utan ström, långt fler än på morgonen.

Fortum, som är dominerande elnätsägare i Hälsingland, klarade tidvis inte ens av att hålla sin webbplats öppen. Den kraschade under trycket av dem som sökte information om strömavbrotten. På Fortums webbplats finns en särskild sida med avbrottsinformation i Gävleborgs län.

För Långvindsbruk är prognosen dyster: Fortum räknar med att koppla på strömmen först den 28 december klockan 22.

Jörgen Bengtson