Ingen vinter i sikte

Snön kom sent i år till Hälsingekusten. Än senare är den ihållande vinterkylan, och därför ser det inte ut att bli någon vinter på den här sidan årsskiftet.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) håller koll på vintern. Vinter är det först när dygnsmedeltemperaturen varit under noll grader Celsius fem dygn i följd, vilket det inte varit hittills i år på Hälsingekusten.

Vintertemperatur är det, när enskilda dygn har en dygnsmedeltemperatur under noll grader. Vintertemperatur har det varit till och från i december, men blidväder och plusgrader har gång på gång spräckt ”femdygnsperioden”.

Enligt både svenska SMHI:s och norska Yr.se ser det inte ut att bli vinter de närmaste tio dagarna. Så tekniskt sett är det fortfarande höst på Hälsingekusten – och lär förbli så in på nyåret.

Hösten kom till Hälsingekusten den 12 oktober i år, vilket var ungefär tre veckor senare än normalt. Med ”normalt” menar vi genomsnittsdatum för vinterns ankomst åren 1961–1990.

Vintern är än mer försenad, för den ska normalt komma till Hälsingekusten den 20 november, enligt SMHI:s statistik.

Det går bra att följa årstidsväxlingarna på den årstidskarta, som SMHI har på sin webbplats www.smhi.se.

Jörgen Bengtson