Fiskeförbud bra för Hälsingland?

Förbudet mot kommersiellt laxfiske längs Norrlandskusten är bra för det småskaliga laxfisket i Hälsingland. Det hävdar länsfiskekonsulenten Karl Gullberg i en intervju i Söderhamns-Kuriren (21/12 2011). Havs- och vattenmyndigheten vill förbjuda laxfiske i öppet vatten för att skydda den vilda laxen. Hälsingekusten.se skrev om detta den 26 oktober 2011, EU-dödsstöd mot laxen.

EU vill förbjuda utsättning av odlad lax i Ljusnan, Dalälven, Ångermanälven, Indalsälven och andra kraftverksreglerade älvar. Då såg länsstyrelsen Gävleborg detta som ett problem.

– Det vore dödsstöten för Ljusne och även kustfisket vad gäller både lax och öring, sa fiskekonsulent Christer Örn på Länsstyrelsen Gävleborg till Söderhamns-Kuriren (25/10 2011).

Nu säger hans kollega, Karl Gullberg, att Havs- och vattenmyndighetens laxfiskeförbud är mycket glädjande.

– Nu kan vi se till att vi får ett väl anpassat laxfiske och samtidigt bygga upp laxbestånden, säger han i dagens Söderhamns-Kuriren.

Hans Gullberg anser att det småskaliga laxfisket längs Hälsingekusten och Norrlandskusten i övrigt samt sportfisket i till exempel Ljusnan kommer att gynnas av förbudet mot laxfiske i öppet hav.

Jörgen Bengtson