EU-dödsstöt mot lax

Europeiska Unionen (EU) riktar via EU-kommissionen ett hårt slag mot laxfisket i Ljusnan, Dalälven, Ångermanälven, Indalsälven och andra kraftverksreglerade älvar. EU vill nämligen förbjuda all utsättning av odlad lax i dessa älvar.

I ett förslag, som EU-kommissionen presenterade i höstas, föreslår den förbud för utsättning av odlad lax i älvar, där laxen inte kan föröka sig själv naturligt. Senast år 2019 ska förbudet vara verkställt.

– Det vore dödsstöten för Ljusne och även kustfisket vad gäller både lax och öring, säger fiskekonsulent Christer Örn på Länsstyrelsen Gävleborg till Söderhamns-Kuriren (25/10 2011).

EU-förslaget syftar till att förbättra skyddet av den genetiska mångfalden hos vilda laxstammar och uppnå långsiktigt hållbart nyttjande av fiske i Östersjön.

Christer Örn avfärdar det första argumentet med aktuell forskning från Havs- och vattenmyndigheten (HAV), tidigare Fiskeriverket. Den visar att den odlade laxens påverkan på den vilda är mycket liten. Han är också upprörd över att länsstyrelsen inte fått yttra sig över förslaget.

HAV är medveten om kritiken, som den i huvudsak instämmer i. I Söderhamns-Kuriren (26/11 2011) utvecklar utredaren Peter Funegård myndighetens syn:

– Det kan finnas skäl att se över storleken på utsättning av smolt, eller se om det går att göra bättre. En översyn även av vattendomarna kan behövas. Men i den diskussion som varit tror vi inte att det skulle vara en bra lösning att fasa ut den odlade laxen, säger han till Kuriren.

Fisketurismen växer i Hälsingland och Sverige som helhet. Fisketurismen i de fyra nämnda älvarna omsätter cirka 50 miljoner kronor, varav tio miljoner bara i Söderhamn, enligt Kuriren.

I Ljusne odlas drygt 200 000 smolt lax och och öring sedan 1950-talet. När laxen är lekmogen vandrar den tillbaka till det vattendrag där den sattes ut.

Jörgen Bengtson

Artikeln uppdaterad 2011-10-27