Kustförsamling till inlandet

Hälsingekustens sydligaste församling, Skog, gick vid årsskiftet ihop med Söderala församling och upphörde att vara eget pastorat. Skog finns visserligen kvar som församling och med kyrkoråd, men församlingen ingår sedan 1 januari 2011 i Söderala pastorat.

Sedan årsskiftet består Söderala pastorat av Ljusne, Mo-Bergviks, Skogs och Söderala församlingar.

– Min utfästelse till er är att jag ska lägga all min kraft på att Skog inte blir bortglömt, sa kyrkoherde Jan Bolldén på den första högmässan i Skog på årets första dag, enligt Söderhamns-Kuriren (2/1 2012).

Sammanslagningen av pastorat och församlingar i Söderhamns kommun har tidigare fört ihop Trönö och Norrala till ett pastorat och snart också en församling. Söderhamns församling och Sandarne församling är också ett pastorat.

Jörgen Bengtson