Nittiofyra procent fler

Informations- och nyhetssajten om Hälsingekusten, Hälsingekusten.se/Långvind.com, hade 55 procent fler besökare i december 2011 jämfört med samma månad 2010. Under hela 2011 ökade besökarna med 94 procent jämfört med 2010. Båda siffror är rekord för webbplatsen.

I december 2011 var alltså antalet besökare 55 procent fler än motsvarande tid 2010. Antalet unika besökare var 51 procent högre och antalet besökta sidor 41 procent fler än 2010.

I december 2011 hade webbplatsen totalt 6 726 besökare (4 335 i december 2010), i genomsnitt 217 per dag (140). Dessa besökte 32 068 sidor (22 702). Den hade i december 1 892 unika besökare (1 249).

Det var inte bara decembersiffrorna som var rekordhöga. Även för helåret 2011 noterade webbplatsen rekord.

Under 2011 ökade antalet besökare på webbplatsen med 94 procent, från 40 105 besökare 2010 till 77 956 besökare 2011. Antalet unika besökare ökade med 69 procent, från 13 049 till 22 110. Antalet besökta sidor ökade med 72 procent, från 257 684 till 442 293.

I genomsnitt hade webbplatsen 214 besökare per dag 2011 (110 besökare per dag 2010). Dessa besökte i snitt 1 212 per dag 2011 (706). Antalet unika besökare var 61 per dag 2011 (36).

Det ökade intresset för webbplatsen hänger sannolikt samman med att antalet informationssidor (fast sidor) stadigt ökar och framför allt att nyheterna blir allt fler. Under förra året levererade webbplatsen 287 nyheter, en ökning från 216 nyheter året före. Utslaget på helår innebär det 5,5 nyheter per vecka.

Jörgen Bengtson