Fler får fiber på kusten

Bredbandsutbyggnaden med optofiber kommer att nå ut till fler i Nordanstigs kustbygder. Post- och telestyrelsen (PTS) har beviljat bidrag för fiberdragning till bland annat Hårte och Olerstäkten utanför Sörfjärden. Båda är områden där fritidshus dominerar.

PTS bidrar med en fjärdedel av kostnaden i projektet Fiber till byn, som i denna omgång omfattar fyra byar i Nordanstig. Förutom de två kustbyarna, får också Hassela kyrkby och Harmånger. fiber  För att fiberdragningen ska bli verklighet, behövs också pengar från länsstyrelsen och EU. Sedan tidigare har kustorter i Nordanstig som Strömsbruk, Stocka, Rönnskär, Harmånger, Mellanfjärden, Jättendal och Gnarp fått fiber.

Hudiksvalls kommun har legat steget före Nordanstig i att dra fiber till samhällen och bygder på Hälsingekusten. Här har ett stort antal orter och bygder längs kusten fått fiber – vissa abonnenter har anslutning via telenätet sista sträckan – från söder och norrut: Långvinds fritidsområde, Långvindsbruk, Fjäle, Finnicka, Haga, Enånger, Borka, Örängesnäset, Njutånger, Mössön, Iggesund, Saltvik, Mellanbyn, Mellanbyns fritidsområde, Tjuvskär, Hudiksvall, Maln, Skålbo, Lingarö, Hovsätter, Norsta, Malsta, Via-Bro och Stamnäs.

Återstående orter av betydelse utan bredband via fiber- eller kopparnät i Hudiksvalls kommun är: Vintergatan (bara via kopparnätet), Arnöviken, Hölick, Kuggörarna, Storsand-Lakbäck-Drässviken och Bergön (bara via kopparnätet).

Jörgen Bengtson