Mer hälsingeturism?

Satsa på turismsamverkan i Hälsingland istället för regionala turismprojekt i Gävleborg, manar kommunpolitikern Magnus Svensson (C), Söderhamn. Han vill också att Söderhamns kommun ska satsa mer på turismen, en av få tillväxtnäringar i kommunen.

Kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S) håller delvis med i kritiken, men försvarar sig med att kommunen har en tydlig skärgårdssatsning.

Magnus Svensson vill att de sex hälsingekommunerna ska bli bättre på turismsamarbete.

– Det är fortfarande svårt att få till ett samarbete mellan Hälsinglands kommuner. Det är fortfarande ett revirpinkande inom kommunerna, säger han till Söderhamns-Kuriren (6/3 2012).

Regeringen har en vision om en kraftig ökning av turismen i Sverige, med en fördubbling till år 2020. I Hälsingland är det bara Söderhamn, som har en tydlig turismsatsning för Hälsingekusten i allmänhet och skärgården i synnerhet.

Jörgen Bengtson