Mindre skärgård i Söderhamn?

Söderhamns kommun vill både gasa och bromsa i sin skärgårdssatsning. En oenig kommunstyrelse tryckte i dag på gaspedalen genom att säga ja till en större skärgårdsbåt för 1,5 miljoner kronor; den ska ta 18–20 passagerare istället för dagens tolv. Samma kommunstyrelse stod på bromsen genom att enhälligt stoppa förslaget att anslå en halv miljon kronor extra det pågående skärgårdsprojektet.

Detta betyder att vi kanske får mindre skärgård  Söderhamn, ja inte rent fysiskt, men att satsningen på att bygga ut besöksnäringen i skärgården får mindre resurser.

Det återstår att se om privata entreprenörer kan kompensera kommunens indragna satsningar.

Söderhamn har haft ambitiösa skärgårdsprojekt sedan 2004.

Nuvarande skärgårdsprojekt startade 2009. Det har hittills kostat drygt sex miljoner kronor och gett kommunen övernattningsstugor, bryggor, ett nav för skärgårdsturismen i Stenö och annat som utvecklat besöksnäringen på Söderhamnskusten. Problemet är att projektet hittills gått med en förlust på 628 000 kronor. En bidragande orsak till förlusten är skärgårdsbåten Gigis dåliga skick; reparationer av henne har bidragit till att skärgårdsverksamheten gjorde ett förlust på 424 000 kronor 2011.

Kommunen har naturligtvis också intäkter på skärgårdsverksamheten, bland annat 125 000 kronor i hyresintäkter och 100 000 kronor i taxibåtsintäkter, men det räcker inte. Nu vill kommunen försöka fördubbla intäkterna på stuguthyrning.

Jörgen Bengtson