Annan typ av cistern i dag

Arizona Chemical hade inte fått bygga cisterner utan dubbla väggar eller skyddande invallning om det hade skett i dag. Oljeutsläppet i Sandarne för drygt ett år sedan hade därmed sannolikt inte kunnat inträffa om den gamla cisternen hade haft samma säkerhet som nya.

– Skulle man bygga upp oljehamnen i Långrör i dag då skulle alla cisterner ha någon form av invallning. Nu är cisternerna som Arizona har från sjutiotalet och då ställde man inte de kraven, säger Herman Claesson, miljöinspektör på Söderhamns kommun, till Sveriges Radio Gävleborg (8/1 2013).

Utsläppet för ett år sedan är det största någonsin av råtallolja. I hamnen i Långrör, Sandarne, är bara tre av ett drygt tio cisterner invallade, det vill säga försedda med en extra betongmur som tar emot vid ett haveri.

Kommunen har möjlighet att ställa nya krav på gamla cisterner.

– Vi kan ställa krav med stöd av miljöbalken som säger att krav ska vara miljömässigt motiverade och ekonomiskt rimliga, säger han i radiointervjun.

Så här i efterhand erkänner Herman Claesson att kommunen nog borde ha agerat annorlunda.

– Vi kanske har varit för flata, egentligen…, säger han till SR Gävleborg.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, skrev senast om saneringsarbetet efter Arizona Chemicals utsläpp den 20 december 2012, Oljesanering tar två år.

Jörgen Bengtson