Råtalloljan fortsatt problem

Utsläppet av drygt 800 000 liter råtallolja från Arizona Chemicals fabrik i Sandarne dagarna före jul 2011, är ett mycket större miljöproblem än man först trodde. När oljecisternen sprang läck, försäkrade Söderhamns kommun och Arizona Chemical att saneringen skulle vara klar till sommaren. Så blev inte fallet.

Betydande delar av oljan har sjunkit till havets botten på cirka tio meters djup runt Skatön och Skatrevet. Skatön är sedan 1994 ett naturreservat.

Normalt ska inte råtallolja kunna sjunka i vattnet. Men en kombination av väder, vind och olika salter i havsvattnet, gör att oljan har rört sig mellan vattenlagren och lagt sig på havsbotten, vilket är mycket ovanligt.

Omkring 200 000 liter råtallolja återstår att sanera. Saneringsarbetet har varit komplicerat. Kommunen har fått sanera samma yta gång på gång, så den faktiskt sanerade ytan är 85 000 kvadratmeter, sju gånger större än den fysiska yta som kommunen sanerat.

Hela den återstående mängden råtallolja kommer inte att bli omhändertagen. Kommunen har inte längre någon uppfattning om hur länge saneringen kommer att pågå. Klart är dock att den blir dyr. Hittills har saneringen kostat 22 miljoner kronor.

Förundersökningen mot Arizona Chemical om misstänkt miljöbrott fortsätter. Ett eventuellt åtal kommer tidigast i månadsskiftet oktober–november 2012.

Hälsingekusten.se skrev senast om oljekatastrofen den 11 mars 2012, Tvåhundra fågelhjälpare redo.

Jörgen Bengtson