Kustförsamlingar avvaktar

Det kanske inte blir någon sammanslagning av kustförsamlingarna i Nordanstigs kommun. Kyrkoråden i de nuvarande församlingarna, Harmånger-Jättendal och Gnarp, vill avvakta. De inväntar Svenska kyrkans beslut i november om ny modell för församling/pastorat eller flera församlingar under ett pastorat, där stiftet tar över ansvaret för kyrkobyggnaderna.

Tanken är att den nya modellen ska börja gälla från 1 januari 2014. Dessförinnan måste Harmånger-Jättendal och Gnarp ha bestämt sig. Harmångers och Jättendals församlingar blev en församling 2008.

Det kan alltså bli fortsatt två kustförsamlingar i Nordanstig. Det är visserligen färre än de tre historiska församlingarna och socknarna men en fortsatt mer decentraliserad organisation än den storförsamling som var planen.

Hälsingekusten.se skrev senast om församlingssammanslagningsplanerna den 17 april 2012, Kustförsamlingar går samman.

I Hudiksvalls kommun fortsätter sammanslagningen av kustförsamlingarna. År 2010 gick Hälsingtuna och Rogsta samman till Hälsingtuna-Rogsta församling. Enångers och Njutångers församlingar blev 2006 Enånger-Njutångers församling. Hudiksvall och Idenor slog ihop sina församlingar till Hudiksvall-Idenors församling 2002.

Nu gällande planer är att slå samman Hälsingtuna-Rogsta församling och Hudiksvall-Idenors församling till en jättelik församling utan motsvarighet i Hälsingland, Hudiksvallsbygdens församling, vilket vi skrev om 7 maj 2012, Hudikförsamlingar går samman.

Jörgen Bengtson