Hudikförsamlingar går samman

Sammanslagningen av församlingar på Hälsingekusten fortsätter. Nu står församlingarna i och runt Hudiksvalls stad på tur. Kyrkoråden i Hudiksvall-Idenors församling och Hälsingtuna-Rogsta församling föreslår samgående till Hudiksvallsbygdens församling.

Sammanslagningen är i linje med vad Uppsala stift föreslår i sin strukturutredning.

– Vi har samordningsvinster att göra exempelvis inom administrationen, till viss del på prästtjänsterna då vi behöver bara en kyrkoherde, säger Ragnar Sidenvall, ordförande i Hudiksvall-Idenors kyrkoråd, till Hudiksvalls Tidning i dag.

Nästa steg i processen är att kyrkofullmäktige i respektive församling ger sin välsignelse på junisammanträdet. Sedan lämnar församlingarna förslag till stiftsstyrelsen om ny församlingsindelning. Om tidsplanen håller kan den nya församlingen ta över från 1 januari 2014.

I Hudiksvalls kommun har sex kustförsamlingar och gamla socknar på kort tid blivit tre, som snart ser ut att bli två. År 2010 gick Rogsta och Hälsingtuna samman till Hälsingtuna-Rogsta församling. Enångers och Njutångers församlingar blev 2006 Enånger-Njutångers församling. Hudiksvall och Idenor slog ihop sina församlingar till Hudiksvall-Idenors församling 2002.

Nordanstigs tre kustförsamlingar är på väg att bli en. Harmånger och Jättendals församlingar blev en församling 2008. Nu står en sammanslagning av Gnarps och Harmånger-Jättendal församlingar för dörren.

I Söderhamn är utvecklingen den samma. Den 1 januari 2012 gick Hälsingekustens sydligaste församling, Skog, ihop med Söderala församling. Kustförsamlingen Norrala och inlandsförsamlingen Trönö är ett pastorat och processen är igång för att slå samman dessa församlingarna. Söderhamns två andra kustförsamlingar, Söderhamn och Sandare, är fortsatt självständiga församlingar men utgör ett pastorat.

Tills nyligen var en församling liktydig med en socken. Nu blir den kopplingen allt svagare. Kvar blir den historiska indelningen i städer och socknar, som överlever den moderna tidens kommun- och nu också församlingssammanslagningar. Detta gäller så länge människor använder socken- eller stadsbegreppet och identifierar sig med socknen eller staden, som går tillbaka till medeltiden och fanns fram till dess att vi fick kommuner 1863 vid sedan av de historiska städerna.

Hälsingekusten.se skrev om detta senast den 17 april, Kustförsamlingar går samman.

Jörgen Bengtson