Tvåhundra fågelhjälpare redo

Arizona Chemicals utsläpp av 800 000 liter råtallolja fortsätter att göra avtryck på Söderhamnskusten. Oron nu är att återvändande fåglar ska bli oljans rov. Därför fokuserar kommunen oljebekämpningen på Skatön med dess yttersta spets Skatrevet, Penninggrundet och andra ställen dit fåglar brukar söka sig.

Hälsingekusten.se har i flera artiklar berättat om oljekatastrofen, senast 5 mars 2012.

Sex personer arbetar sedan en tid på Skatön, som har ett naturreservat med stora fågelkolonier, med att sanera olja. Råtalloljan tinar fram i takt med att snö och is smälter. Sanerarna arbetar bokstavligt talat med händerna, med murslevar och spackelspadar. I andra delar av skärgården, bland annat i Segelvik och Morviken, har sanerarna tagit bort oljeskadad vass.

Ett anna sätt är att locka fåglarna till oljefria områden. Söderhamns-Kuriren berättar (10/3 2012) om att man lyckats byta utfordringsplats för änder från ett oljeskadat till ett oljefritt område. Sanerarna sprider också ut barkströ på områden, som fåglarna brukar frekventera

Kommunen har – med hjälp av frivilligorganisationerna Katastrofhjälp för fåglar och vilt (KFV) och Blå stjärnan – 200 fågeltvättare i beredskap.

Ett problem är att kommunen inte vet hur mycket olja isarna döljer. När det väl tinar, tar det cirka en vecka att mobilisera saneringsstyrkan fullt ut.

Alla inblandade hoppas på tidig vår, så oljesanerarna hinner före flyttfåglarna.

Jörgen Bengtson