Utdragen oljesanering

Saneringen efter utsläppet av råtallolja i Sandarne den 20 december 2011 fortsätter. Fyrtiotalet personer har under hösten varit engagerad i saneringen från Arizona Chemicals utsläpp. Nu koncentrerar sig personalen framför allt på olja som tagit sin in i svåråtkomliga delar områden.

– Vi inriktar oss nu på olja som gått in i stenkistor och båthus. Men vi sanerar även olja som på nytt återkommit i tidigare sanerade områden, säger Kjell Lindh, stabschef för saneringsstyrkan, till Sveriges Radio Gävleborg (28/10 2012).

Saneringsstyrkan uppskattar att cirka 650 000 av 800 000 liter olja är omhändertagen. Saneringen på land startade så fort utsläppet blev känt. Men först i början av september började dykare inventera skadorna på havsbotten – som är mer omfattande än man först trodde. Hälsingekusten.se skrev om detta den 4 september 2012, Råtallolja bestående problem.

Nu går saneringsarbetet ner på sparlåga, med en vinterstyrka på upp till åtta personer. Till våren återkommer saneringsstyrkan med den bemanning som behövs, för att rensa Hälsingekusten från återstoden av oljan.

– Vi kommer att fortsätta tills all olja är borta, lovar Lars Stål, teknisk chef på Söderhamns kommun, i Sveriges Radio Gävleborg.

Hur det blir med oljan på havsbotten är dock fortfarande oklart.

Jörgen Bengtson