Bottensanering uppskjuten

Råtalloljan från Arizona Chemicals utsläpp den 20 december 2011 fortsätter att hemsöka Söderhamnskusten. På havsbottnen gör oljesanerarna fortfarande nya fynd.

Sanerarna har hittat nya oljestråk på botten utanför Långudden och klumpar på botten utanför Käringolaskär. För att inte förstöra ytterligare en sommar för boende och semesterfirande, skjuter kommunen på saneringen till september.

Olyckan med råtalloljan, som till en början inte såg så allvarlig ut, skedde när en av Arizona Chemicals cisterner sprang läck: 800 000 liter olja rann ut i skärgården utanför Sandarne.

Råtalloljan från Arozona Chemicals utsläpp fortsätter alltså att ställa till problem. Oljan har sjunkit till botten i större omfattning än man tidigare känt till. Oljan är nästan helt borta från stränder och bryggor, men på havsbotten finns bitvis tjocka lager kvar. Det gör att saneringen drar ut på tiden.

– Jag tror inte vi blir klara i sommar, sa Herman Claesson, miljöinspektör på Söderhamns kommun, i mitten av juni 2014.

Saneringen, som från början skulle ha varit klar sommaren 2012, ser nu ut att fortsätta även under 2015.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Arizona Chemicals oljeutsläpp och dess efterverkningar: Mer råtallolja kvar, Fortsatt oljesaneringTallolja mest problem för TallskärOljesanering även 2014Arizona bygger nyttSanering tar än mer tidSaneringen tar mer tidAnnan typ av cistern i dagOljesanering tar två årNya tag i oljesaneringNytt oljeutsläpp i SandarneUtdragen oljesaneringRåtallolja bestående problemRåtalloljan fortsatt problemTvåhundra fågelhjälpare redoDyr och sen oljesaneringOljesanering med problemVar finns råtalloljan? och Storm- och oljekaos på kusten.

Jörgen Bengtson