Hopp för hälsingefiskare

Yrkesfisket på Hälsingekusten är nästan utrotat. Nu finns hopp för framtiden om både deltidsfiske och kombinationsbruk.

Riksdagen har beslutat att ändra reglerna för licenser för yrkesfiskare. Ändringarna innebär bland annat:
• även juridiska personer ska kunna få fiskelicens
• person eller företag ska kunna få fiskelicens även på deltid – fisket behöver inte längre vara av väsentlig betydelse för försörjningen
• regeringen får möjlighet att utvidga systemet med överlåtbara fiskerättigheter till att gälla fler fiskarter.

De nya fiskebestämmelserna gör att även företag – inte som i dag enbart fysiska personer – kan ägna sig åt yrkesfiske. Den nya lager gör vidare att en fiskare kan vara yrkesfiskare på deltid och ägnat sig åt helt annan verksamhet på huvuddelen av sin arbetstid. En företagare kan kombinera fiske med helt annan verksamhet.

Det finns folk på Hälsingekusten som skulle vilja bli yrkesfiskare på deltid, men som inte kunnat bli det på grund av gällande lagstiftning. Nu öppnar regering och riksdag för en renässans för småskaligt yrkesfiske på bland annat Hälsingekusten.

Jörgen Bengtson