Hudik för mindre strandskydd

Länsstyrelsen Gävleborg vill inskränkta strandskyddet för mycket. Därför överklagar Hudiksvalls kommun Länsstyrelsens beslut om utökad strandskydd från 100 till 300 meter.

Länsstyrelsen accepterar inte den nya lagen, som säger att strandskyddet generellt är 100 istället för 300 meter. Den vill att en stor del av Hudiksvalls kust och skärgård ska ha utökat strandskydd på 300 meter.

Hälsingekusten.se har tidigare skrivit om Länsstyrelsens förslag att sätta sig över den nya lagstiftningen. Länsstyrelsen Gävleborg – som tillhör de mer hårdföra länsstyrelserna när det gäller att värna naturvärden på bekostnad av alla andra värden – vill ha ett strandskydd på 300 meter.

Många boende i byar och bygder, där Länsstyrelsen vill ha strandskydd på 300 meter, är oroande för framtiden. Hur ska det gå att utveckla dessa byar och bygder om man inte får bygga i strandnära läge och framför allt utvidga befintliga områden? undrar bybor.

Länsstyrelsen har i sitt beslut haft fräckheten att påstå att Hudiksvalls kommun står bakom det utvidgade strandskyddet. Så är inte fallet.

Nu sätter Hudiksvalls kommun ner foten genom att överklaga Länsstyrelsens beslut. Kommunalrådet Caroline Schmidt (C) hänvisar i Hudiksvalls Tidning (4 juli 2014) till att det är ”en väldigt stor del av vår kuststräcka” som Länsstyrelsen vill ge utvidgat strandskydd och att några av områdena är potentiella LIS-områden. LIS står för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, där det ska vara enklare att få dispens från strandskyddet; det blir mycket svårare om området har ett utökat strandskydd på 300 meter.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft några artiklar om strandskyddsfrågan: Strandskyddet går för långt (16 april 2014), Skärpt strandskydd (12 mars 2014) och Lättnader i strandskydd? (26 december 2012).

Jörgen Bengtson