Strandskyddet går för långt

Länsstyrelsen Gävleborg vill inskränkta strandskyddet för mycket.

Så kan man sammanfatta Hudiksvalls remissvar på Länsstyrelsens förslag till mycket kraftiga inskränkningar i strandskyddet. Ny lagstiftning slår fast att strandskyttet är 100 meter. Länsstyrelsen vill utvidga det till 300 metet för en stor del av Hudiksvalls kust och skärgård.

När Hudiksvalls kommun skulle ta ställning till utvidgat strandskydd i tisdags, blev det votering. Majoriteten gick emot Länsstyrelsens linje. I kommunstyrelsen frågade Bengt Åke Nilsson (C) hur det skulle se ut med ett strandskydd på 300 meter runt Lillfjärden. Han föreslog att det räcker om hälften av kuststräckan har 300 meters strandskydd.

Hälsingekusten.se har tidigare skrivit om Länsstyrelsens förslag att sätta sig över den nya lagstiftningen. Den slår fast att strandskyddet generellt är 100 istället för 300 meter. Länsstyrelsen Gävleborg vill ha utvidgat strandskydd till 300 meter längs följande delar av Hudiksvallskusten:

• Nordanstigsgränsen–Arnöviken
• Hornslandet, Olmen
• Båsfjärdens södra del–Grinnön–Vintergatsfjärden
• Mössön
• Öränge–Essvik
• Fjäleviken–Långvindsfjärden norra del
• Långvindshamn–Snäcken
• öarna utanför Långvind
• Kråkön, Drakön och Agön

Länsstyrelsen Gävleborg – som tillhör de mer hårdföra länsstyrelserna när det gäller att värna naturvärden på bekostnad av alla andra värden – vill ha ett strandskydd på 300 meter.

Många boende i byar och bygder, där Länsstyrelsen vill ha strandskydd på 300 meter, är oroande för framtiden. Hur ska det gå att utveckla dessa byar och bygder om man inte får bygga i strandnära läge och framför allt utvidga befintliga områden? undrar bybor.

Nu går frågan vidare till Hudiksvall kommunfullmäktige för beslut.

Jörgen Bengtson