Fornfynd på Nordanstigskusten

Fornminnen i Nordanstig” är titeln på en ny skrift om fornminnen i kommunens sex socknar. De tre kustsocknarna – från norr Gnarp, Jättendal och Harmånger – har en del att erbjuda den historiskt intresserade.

Skriften är ett resultat av Projektet Fornminnen i Nordanstig. Det har pågått från 31 december 2013 till 31 mars 2014. Bakom projektet står Nordanstigs kommun, Nordanstig Turism ekonomisk förening och Länsstyrelsen Gävleborg.

– Nu finns en broschyr att läsa om kända och okända fornminnen i kommunen, skriver kommunen på sin webbplats www.nordanstig.se.

Skriften är på 36 sidor och börjar med att ge en historisk tillbakablick på Nordanstig som begrepp och geografiskt område. Den ger också lästips, för den som vill fördjupa sig.

Fornminnena är redovisade per socken. För varje fornminne finns väganvisning, karta och lästips. Förutom kustsocknarna omfattar Nordanstigs kommun tre inlandssocknar, Hassela, Bergsjö och Ilsbo. Skriften har också särskilda kapitel om samer respektive skärgård.

Hälsingekusten i Nordanstig öster om E4:an har följande fornminnen, enligt fornminnesskriften:
• Kolmilan i Årskogen, väst om Ragvaldsnäs, Gnarp
• Gnarps masugn, nordöst om Sörfjärden, Gnarp
• Gruvberget i Gnarp, sydväst om Sörfjärden, Gnarp
• Gravfälten på Gnarpskaten, söder om Sörfjärden, Gnarå
• Vettbergets fornborg vid Lunnsjöns nordöstra strand, väster om Sörfjärden, Gnarp
• Gran utanför kusten, Gnarp
• Stenåldersboplatser i Håcksta, nordöst om Jättendal
• Bronsåldersrösen på Vålmyrknallarna, norr om Mellanfjärden, Jättendal
• Järnåldersgravarna i Edsfors, nordväst om Mellanfjärden, Jättendal
• Kungshögen, ett maktcentrum i Jättendal
• Jättholmarna utanför Mellanfjärden, Jättendal
• Kastalen vid Harmångers kyrka
• Holm med gamla gårdslämningar, väster om Stocka, Harmånger
• Arkeologistigen, en två kilometer lång stig sydväst om Strömsbruk, Harmånger
• Avrättningsplatsen vid Stingsängarna, vid E4:an söderut, Harmånger.

Jörgen Bengtson