Kuggörenstig blir väg?

Kuggören eller Kuggörarna, som fiskeläget på norra Hornslandet också heter, har en liten stig som binder samman det med fastlandet. Nu vill Kuggörenborna göra väg av stigen.

Hamnföreningen vill av säkerhetsskäl bredda stigen, så det längs hela stigen går att komma fram med fyrhjuling för att transportera brandpumpar och sjuka. Hamnföreningen begär i en skrivelse till Länsstyrelsen Gävleborg att få bredda stigen på sju ställen. Eftersom stigen går genom Kuggörarnas naturreservat krävs dispens för att bredda stigen.

Kravet kommer mot bakgrund av att de årliga brandövningarna visat på problem med flaskhalsar i form av smala stigpassager, där det är svårt att ta sig fram med de två kärrorna med brandpumpar. Det har också hänt att sjuka personer ramlat ur kärrorna under transport.

Kuggörenborna vill inte ha några bilar eller motorfordon i fiskeläget. Den stora parkeringen vid stigens början på fastlandet ska fortsatt vara platsen där man byter bil, buss eller motorcykel mot apostlahästar.

Jörgen Bengtson