Skärpt strandskydd

Länsstyrelsen vill ha utvidgat strandskydd längs följande delar av Hudiksvallskusten: Nordanstigsgränsen–Arnöviken, Hornslandet, Olmen, Båsfjärdens södra del–Grinnön–Vintergatsfjärden, Mössön, Öränge–Essvik, Fjäleviken–Långvindsfjärden norra del, Långvindshamn–Snäcken, öarna utanför Långvind samt Kråkön, Drakön och Agön.

Riksdagen införde 2009 ett generellt strandskydd på 100 meter, men ger länsstyrelserna rätt att behålla ett utvidgat strandskydd på 300 meter i områden man vill skydda mot hög exploatering.

Länsstyrelsen Gävleborg – som tillhör de mer hårdföra länsstyrelserna när det gäller att värna naturvärden på bekostnad av alla andra värden – vill behålla ett strandskydd på 300 meter på större delen av Hudiksvallskusten samt de större öarna. Fram till nu har länsstyrelsen haft ett generellt 300-metersstrandskydd på Hudiksvallskusten. I princip vill inte länsstyrelsen rucka på den mer än marginellt – i strid med riksdagsbeslutets intentioner.

Många boende i byar och bygder, där länsstyrelsen vill ha fortsatt strandskydd på 300 meter, är oroande för framtiden. Hur ska det gå att utveckla dessa om man inte får bygga i strandnära läge och framför allt utvidga befintliga områden? undrar bybor.

Länsstyrelsens förslag finns att hämta på webbplatsen www.lansstyrelsen.se/gavleborg. Till och med den 29 april går det bra att lämna synpunkter på förslaget till utvidgat strandskydd.

Arbetet med att ta fram liknande plan för Söderhamns kommun pågår.

Jörgen Bengtson