Plan för havsnära boende

Flerfamiljshus, kedjehus, omsorgsboende och förskola vid havet. Så ser förslaget till detaljplan ut för området sydväst och syd om Köpmanberget vid Hudiksvallsfjärden i Hudiksvalls stad. Planen innehåller också allmänna bryggor för mindre båtar, fiske och friluftsliv.

Förslaget från Hudiksvalls kommun omfattar ett sex hektar stort område, där praktiskt taget alla bostäder får havsutsikt. Planförslaget är ute på remiss under sommaren.

Om planen blir verklighet – vilket bland annat kräver att Länsstyrelsen Gävleborg ger dispens för strandskydd – får Hudiksvall ett nytt, mycket attraktivt bostadsområde 1,5 kilometer från centrum.

Planen ”föreslår en förtätning relativt centralt och i attraktiva lägen vid havet genom komplettering av bostäder, kontor, rekreation och andra verksamheter”. Den skapar ”en naturlig sammankoppling mellan östra hamnområdet och stadens centrum”, skriver kommunen i planförslaget.

Om berörda instanser säger ja till planen får Hudiksvall, från norr till söder, två punkthus på upp till åtta våningar, 17 kedje- eller radhus på två våningar, en stor förskola med fem avdelningar, ett trygghets- eller omsorgsboende med upp till 40 lägenheter, två 300 kvadratmeter stora lägenheter närmast havet och ett flerfamiljshus med fyra våningar och 42 lägenheter.

Sammantaget blir det en helt ny stadsdel i Hudiksvall. Kommunen vill ha blandade upplåtelseformer i området, med hyresrätter, bostadsrätter och ägarrätter.

Bakom planförslaget ligger kommunala AB Hudiksvallsbostäders intresse av att bygga två punkthus i området.

Jörgen Bengtson